•  

   

  Nieuw Prinsenland ligt bij Dinteloord, in het hart van Noordwest-Europa centraal tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Ruhrgebied. Pal naast de snelweg A4 en in directe verbinding met het Rijn-Scheldekanaal, een van de belangrijkste waterwegen van Noordwest-Europa. Het gebied is in totaal 510 ha groot, waarvan:

  • Bedrijventerrein: 70 ha bruto, waarvan 50 netto uitgeefbaar
  • Glastuinbouwlocatie: 270 ha bruto, waarvan 220 netto uitgeefbaar

   

 • Nieuw Prinsenland is de vestigingslocatie voor moderne bedrijven in:
  - de agro- en levensmiddelensector of daaraan gelieerd
  - de glastuinbouwsector
  - de Biobased economy
  - value added logistics
  - dienstverlening
  - onderzoek en ontwikkeling
  Bovendien is Nieuw Prinsenland interessant voor bedrijven die een meerwaarde zien in winstgevende symbiose en samenwerking

 • Door clustering van bedrijven op Nieuw Prinsenland worden de mogelijkheden voor winstgevende (maar ongedwongen) samenwerking tussen bedrijven onderling en met de omgeving vergroot.
  Voorbeelden daarvan zijn:
  - hergebruik van water, restwarmte en biomassastromen
  - gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en installaties
  - uitwisseling van personeel, kennis en ervaring

 • Nieuw Prinsenland is voor logistiek en personenvervoer optimaal ontsloten. Nieuw Prinsenland ligt pal langs de nieuwe A4 (gereed in 2015), de noord-zuid verbinding tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen.