Aanbod

- 50 hectare netto uitgeefbare kavels
- kavelgroottes van 0,5 hectare tot groter dan 10 hectare
- kaveldieptes 70-90 meter, 120-150 meter en dieper
- bouwhoogte tot 40 meter
- maaiveld is +1 m NAP
- collectieve leidingenstrook voor eventuele uitwisseling van stromen

De bedrijvenvereniging stimuleert en faciliteert de gevestigde bedrijven.