Gevestigde bedrijven

Suiker Unie is gevestigd op Nieuw Prinsenland, meerdere bedrijven zijn voorbereidingen aan het treffen om zich op korte termijn te vestigen.

De Coöperatie Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland U.A. vertegenwoordigt en behartigt de belangen van ondernemers op het bedrijventerrein. De vereniging spant zich in voor een optimaal ondernemersklimaat en bevordert de samenwerking en communicatie tussen de verschillende bedrijven.

Zodra meerdere bedrijven zich op het terrein vestigen, wordt de Stichting AFC Nieuw Prinsenland opgericht. Dit wordt de overkoepelende entiteit van de beheersorganisaties in Nieuw Prinsenland.

> Gevestigde bedrijven op Nieuw Prinsenland