Locatie

Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is een nieuw gebied van 70 hectare dat in het hart van Noordwest-Europa alle ruimte biedt voor bedrijven in de agro- en levensmiddelenindustrie en aanverwante sectoren. Het ligt pal naast de nieuwe A4, de nieuwe Noord-Zuid verbinding tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen. Bovendien is er een directe verbinding met de belangrijkste waterwegen van Noordwest-Europa. Nieuw Prinsenland ligt in de gemeente Steenbergen bij Dinteloord, begrensd door rivier de Dintel en De Noordlangeweg (N268).

Het vastgestelde Provinciale Inpassingsplan is te raadplegen op de website van de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl).

> Ligging

> Ontsluiting

> Landschap