Landschap

De kenmerkende dijkenstructuur van West-Brabant is een belangrijke inspiratiebron geweest bij de landschappelijke inpassing van Nieuw Prinsenland. Het cluster wordt omringd door in hoogte variërende en met gras begroeide grondwallen. Dit sluit aan op het dijkenlandschap in de bestaande omgeving. De groene grondwallen worden op een natuurlijke manier door begrazing met schapen onderhouden. De Derriekreek, die door het midden van het projectgebied stroomt, is ingericht als ecologische verbindingszone.

  • landschap - wandelpark_grondwal_web
  • landschap - wandelpark_grondwal_overzicht_web
  • schapen IMG_2102