Nutsvoorzieningen

De nutsvoorzieningen liggen langs de kavelgrens.

• Elektriciteit van het 20kV-net van Enexis (direct aangesloten op 150 kV station voor meer dan 150 MW).
• Gas op 8 bar via het Enexisnetwerk en eventueel een gasontvangststation (GOS) op het hoge druk netwerk.
• Drinkwater van BrabantWater: 60 m3/uur en meer.
• Riolering van Gemeente Steenbergen en Waterschap Brabantse Delta: 135 m3/uur.
• Glasvezel netwerk aangelegd door het netwerkbedrijf van KPN.

  • Om de uitwisseling van stromen tussen bedrijven mogelijk te maken, is er ruimte gereserveerd voor een collectieve kabels- en leidingenstrook langs alle percelen. In deze strook kunnen kabels en leidingen gelegd worden bijvoorbeeld voor vloeibare producten, restwarmte, CO2, etc. De collectieve kabels en leidingenstrook is eigendom van de bedrijvenvereniging, die winstgevende symbiose en samenwerking tussen bedrijven faciliteert, ook met de glastuinbouwlocatie en de suikerfabriek.