Symbiose en samenwerking

Op Nieuw Prinsenland zijn er mogelijkheden om op winstgevende en efficiënte manier samen te werken. Productie van groen gas en windenergie en de uitwisseling van restwarmte kunnen een basis zijn voor een winstgevende samenwerking. Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland heeft de ambitie om bedrijven in de gelegenheid
te stellen optimaal te profiteren van deze mogelijkheden. Nu en in de toekomst.

 

  • lucht

  Op en rondom Nieuw Prinsenland worden windturbineparken gerealiseerd:

  • Windpark Nieuw Prinsenland op het terrein van Suiker Unie. Vier windturbines leveren totaal 12 MW. Het windpark wordt geëxploiteerd door Raedthuys groep.
  • Windpark Zuid-Dintel aan de noordrand van glastuinbouwlocatie bestaat uit 3 windturbines en levert in totaal 9 MW. Het windpark wordt ontwikkeld door SurveyCom. 
  • Windpark Oud Dintel binnen de gemeente Moerdijk bestaat uit 5 windturbines en leveren in totaal 15 MW. Dit windpark wordt ontwikkeld door Raedthuys.


  De windparken leveren stroom aan het 150 kV-station op Nieuw Prinsenland en zijn goed voor het stroomgebruik van 32.500 huishoudens.

   

  • Voorzieningen_water_ASR_tekening

  Naast de levering van water door BrabantWater, bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van gezuiverd water van de suikerfabriek. Dit water wordt op dit moment door de tuinders gebruikt als gietwater, waardoor ze geen grond- en/of drinkwater gebruiken. Deze waterzuiveringsinstallatie levert een belangrijke bijdrage aan de winstgevende symbiose en samenwerking op Nieuw Prinsenland. Deze waterzuiveringsinstallatie kan ook water leveren aan de bedrijven op het bedrijventerrein.

  • Voorzieningen - Restwarmte

  De restwarmte die tijdens het productieproces van de suikerfabriek vrijkomt, kan in de toekomst in de glastuinbouwbedrijven worden toegepast. De restwarmte kan ook gebruikt worden door bedrijven op het bedrijventerrein. De transportleidingen voor de restwarmte lopen via de collectieve kabels- en leidingenstrook.

  • groen gas - vergister

  Green Energy, een dochterbedrijf van Suiker Unie, is in 2011 gestart met de productie van groen gas door middel van vergisting. Hierbij worden plantaardige reststromen van de suikerfabriek omgezet in groen gas. Dat groengas wordt geleverd aan het net. Het streven is ook plantaardige reststromen van andere partijen te vergistenbinnen de daarvoor geldende regelgeving. De CO2, die vrijkomt bij de vergisting, wordt hergebruikt in de glastuinbouw. Bedrijven die zich vestigen op Nieuw Prinsenland kunnen groen gas afnemen bij Green Energy.